Банер
Српски
Утицај комплексног метода тренинга на испољавање максималне изометријске силе младих кошаркаша
Штампа
Ел. пошта
четвртак, 07 март 2019 10:12
Александар С. Кукрић, Саша Јаковљевић, Раденко Добраш, Борко Петровић, Игор Вучковић, Ненад Јанковић. Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта;
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.

indent Сажетак
У периоду од десет недеља, спроведено је истраживање ефеката комплексног метода тренинга на максималну изометријску мишићну силу, време њеног достизања и индекс експлозивне снаге у тесту получучањ. У истраживању је учествовало двадесет кошаркаша јуниорског узраста (просечне старости 16.4+/-0.7 год.; просечнe телеснe висинe 186.2cm+/-9.2; просечнe телесне масе 75,4+/-7.5kg; просечне вредности процента масног ткива 12,83%+/-1.15). Испитаници су подељени у експерименталну (н=10) и контролну (н=10) групу. Експериментална група, поред техничко-тактичких кошаркашких тренинга, додатно је спроводила програм комплексног тренинга, док је контролна група имала само техничко-тактичке кошаркашке тренинге. На финалном мерењу, резултати максималне изометријске мишићне силе и индекса експлозивне снаге су се статистички значајно побољшали у експерименталној групи, док у контролној групи нису забележене значајније промене. Нису забележене значајније промене времена достизања максималне изометријске силе на финалном мерењу. На основу резултата истраживања, може се закључити да примена комплексног метода тренинга има позитивне ефекте на развој максималне изометријске мишићне силе, као и на индекс експлозивне снаге.

 

keywords ЕКСПЛОЗИВНА СНАГА / ПОСТАКТИВАЦИЈСКА ПОТЕНЦИЈАЦИЈА / РЕАКТИВНИ ТРЕНИНГ / КОШАРКАШИ ЈУНИОРИ
Последње ажурирано среда, 11 децембар 2019 09:38