Банер
Српски
Ератум рада: Моторичке способности као предиктори такмичарске селекције у Каратеу
Штампа
Ел. пошта
Изет Кахровић, Срећко Јовановић, Бенин Мурић, Оливера Раденковић, Владан Милић, Рифат Мујановић, Санија Бејтић. Државни Универзитет у Новом Пазару, Департман за биомедицинске науке, Универзитет у Београду ФСФВ, Основна школа "Халифа бин Заид Ал-НАхјан, Нови Пазар, Србија.

indent Ератум рада

doi:10.5937/fizkul1801049K, објављеног у Физич. Култ. (Беогр.) 2018; 72(1):49-56

Уместо имена аутора Оливера Рaденковић треба да стоји име Оливер Раденковић.
Редакција се извињава због овог техничког пропуста.