Банер
Српски
Моделне карактеристике телесне структуре студенткиња факултета за специјалну едукацију и рехебилитацију (ФАСПЕР) измерен методом мултиканалне биоелектричне импеданце
Штампа
Ел. пошта
понедељак, 08 јул 2019 14:34
Миливој Допсај, Фадиљ Еминовић, Марина Ђорђевић-Никић, Драган Миљуш, Горан Касум.
ФСФВ Унив.у Београду; Факултет за специјалну едукацију и рехебилитацију Унив.у Београду; Институт за јавно здравље Р.Србије „Др Милан Јовановић Батут“; Институт спорта, туризма и услуга, Јужно-уралски Унив. Чељабинск, Русија.

indent Сажетак
Циљ истраживања је дефинисање моделских карактеристика телесне структуре студенткиња ФАСПЕРА Универзитета у Београду, као особа чије је будуће радно опредељење рад са инвалидним лицима, што представља веома одговоран, стресан и атипичан професионални радни профил. Узорак је био састављен од 125 испитаница. Мерења су извршена у Методичко-истраживачкој лабораторији Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, помоћу анализатора телесне структуре - InBody 720. Истраживањем је обухваћено двадесет (20) варијабли. Резултати су показали да је 77.60 % испитаница у статусу нормалне ухрањености, да је преваленција испитаница са прекомерном тежином (БМИ <25.00) 7.20%, односно гојазности (БМИ <30.00) 4.00%. Такође, утврђено је и да је преваленција недовољне ухрањености (БМИ > 18.50) 11.20%, где је чак 4.00% испитаница и значајно неухрањено (БМИ >17.50). Резултати су показали да чак 96.8 % испитаница одсупа од профила идеалне ухрањености. У односу на одступање ка дефициту, 63.2% испитаница има неки облик дефицита телесне масе (просек дефицита телесне масе од 5.20 кг) и то их има највише са дефицитом мишићне компоненте 78.4% (дефицит од 4.28 кг), као и у односу на дефицит масне компоненте 43.2% (дефицит од 2.01 кг). Са профилом неког од суфицита има 33.6% испитаница (суфицит телесне масе од 9.44 кг), где чак 54.4% има суфицит масне компоненте (суфицит од 7.48 кг). Поред вероватноће да је начин исхране разлог за повећане масне компоненте, и чињеница да чак 69.6% није, а 21.6% само повремено, односно укупно 91.2% испитаница није адекватно физички активно, указује на могући разлог зашто је код њих утврђен суфицит масне, односно дефицит мишићне компоненте.

 

keywords ПРОЦЕНАТ МАСТИ / ПРОЦЕНАТ МИШИЋА / СТУДЕНТКИЊЕ / ТЕЛЕСНИ САСТАВ / УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ