Банер
Српски
Моторичке способности деце претпубертетског узраста
Штампа
Ел. пошта
Живан Н. Милошевић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Студент МАС.

indent Сажетак
Моторички статус представља битан предиктор учешћа деце претпубертетског узраста у физичкој активности. Спроведено истраживање имало је за циљ да прикаже полне разлике у нивоу моторичких способности деце претпубертетског узраста. У ту сврху примењена је редукована „Еурофит“ батерија (Committee of Experts on sports Research, 1988), која се састојала из 5 моторичких тестова: тапинг руком, скок удаљ из места, чунасто трчање 10х5м, претклон у седу и лежање-сед. У истраживању је учествовало 420 ученика, оба пола, узраста 7-9 година. Резултати истраживања указују да су ученици постигли статистички значајно боље резултате у тестовима: скок удаљ из места и чунасто трчање 10х5м, док су ученице биле боље у тесту претклон у седу. У осталим моторичким варијаблама нису уочене статистички значајне полне разлике у нивоу моторичких способности.

 

keywords МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / ЕУРОФИТ/ ПРЕТПУБЕРТЕТСКИ УЗРАСТ / СРБИЈА
Последње ажурирано среда, 16 октобар 2019 15:38