Банер
Српски
Однос тренер–спортиста млађих узрасних категорија из Босне и Херцеговине
Штампа
Ел. пошта
Синиша Вукадиновић, Ненад Рађевић.
Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бања Луци, Босна и Херцеговина;
Министарство породице, омладине и спорта, Влада Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина.

indent Сажетак
Ова студија је усмјерена на добијање повратне информације о позитивним и негативним аспектима односа између тренера и спортиста, дефинисање квалитета ових односа као и њиховим импликацијама на рад тренера, али и спортиста. Анализа варијансе у мултиваријантном дизајну показује да је интеракција пола спортисте и врсте спорта значајна за сва три субтеста (социјална подршка, дубина и конфликт) Quality Relationship Inventory упитника. Значајне разлике су примјетне у социјалној подршци коју млади спортисти добијају од својих тренера, а индивидуални спортисти су исказали виши ниво социјалне подршке од својих вршњака из екипних спортова. Резултати овог истраживања указују да спортисти из индивидуалних спортова остварују јачу везу са својим тренерима од спортисткиња, док је за екипне спортове ситуација обрнута. Такође, спортисткиње су исказале нешто виши ниво конфликта са својим тренерима у индивидуалним спортовима, док су у екипним спортовима склонији конфликту спортисти мушког пола. Подршка тренера заиста има велику тежину зато што однос спортисте и родитеља у периоду адолесценције значајно слаби. Тренер је тај који мора имати активнију улогу у свеукупном развоју личности младих спортиста и тиме квалитет и стручност кадра који ради са млађим узрасним категоријама мора бити на највишем могућем нивоу.

 

keywords СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА / АДОЛЕСЦЕНЦИЈА / QUALITY RELATIONSHIP INVENTORY / КОМПЕТЕНТНОСТ / РАЗВОЈ