Банер
Српски
Горан Шекељић
Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет, Ужице.

indent Сажетак
Овим радом приказана је концепција часа анализе физичког васпитања на Учитељском факултету у Ужицу у школској 2003/2004. години. Уверења сам да ће овако осмишљења настава допринети не само објективнијој процени квалитета одржаног часа већ ће обавезивати студенте на пажњу и активности током цела два семестра колико настава траје па чак и у ситуацијама када они нису директни организатори и непосредни извршиоци часа.

Кључне речи ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / МЕТОДИКА / АНАЛИЗА ЧАСА / АКТИВНА НАСТАВА