Банер
Српски
Сузана Николић
 

indent Сажетак
У деведесет и шест основне и средњих школа на територији Београда анализирани су материјални простори за реализацију наставе физичког васпитања. Затворена вежбалишта поседује 65.6% школа, отворена игралишта 64.6%, пратеће просторе 32.3%, справарнице 53.1%, кабинети за наставнике 78.1% школа. Приближно 10,4% школа поседује услове за извођење наставе у редукованом облику. Наведени налази навели су аутора да предложи одређене мере за побољшање ситуације.

Кључне речи ГРАД БЕОГРАД / ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / ОСНОВНА ШКОЛА / СРЕДЊА ШКОЛА / ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ