Банер
Српски
Предраг Драгосављевић
 

indent Сажетак
Циљ овог истраживања је утврђивање утицаја педагошких фактора на процјену ефеката рекреације. На узорку од 553 испитаника западног дијела Републике Српске (Бања Лука, Градишка, Приједор, Србац), истражени су следећи педагошки фактори: занимање, образовни ниво, успех у досадашњем образовању, процјена важности улоге просвјетних радника у развоју младе генерације. Глобални увид у међусобну повезаност педагошких обиљежја и процјене ефеката рекреације показује статистички значајне разлике, тј. да испитаници ефекте рекреације опажају и процјењују према властитој позицији, коју имају у радној средини.

Кључне речи ПЕДАГОШКИ ФАКТОРИ / ЕФЕКТИ РЕКРЕАЦИЈЕ / УТИЦАЈ