Банер
Српски
Горан Касум, Зоран Обрадовић
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Републички завод за спорт.

indent Сажетак
Јака конкуренција на великим међународним такмичењима захтева од рвача изванредну физичку, техничку и тактичку припремљеност, али и психолошку стабилност и усредсређеност пажње. Као посебно осетљива фаза издваја се ишчекивање и сазнавање резултата жреба, а за успешан наступ је, поред добре мотивисаности и психолошке стабилности, потребно рвача активирати за борбу. У припреми за такмичење треба користити тренинг такмичења са повећаним психолошким оптерећењем. Идеално је постојање квалитетне и здраве конкуренције за место у тиму, и томе треба посветити посебну пажњу у припреми рвача.

Кључне речи МОТИВАЦИЈА / АКТИВАЦИЈА / ПСИХОЛОШКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ / ЕМОЦИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ