Банер
Српски
Маја Рудаковић
 

indent Сажетак
Функција висинских припрема је адаптација организма на хипоксију (аклиматизације), смањену количину кисеоника у ваздуху, у циљу побољшања аеробних способности спортисте (применом аеробног тренинга тј. комбинацијом интервалног и континуираног метода). Поређењем резултата потрошње кисеоника и осталих вредности код три дисциплине у кајакашком спорту (200, 500 и 1000м), долази се до закључка да висинске припреме различито утичу на поменуте дисциплине. Код такмичара специјализованих за 200 м ефекат висинских припрема је знатно смањен, док је код такмичара на 500 м већи, и код такмичара на 1000 м је ефекат највећи.

Кључне речи ВИСИНСКЕ ПРИПРЕМЕ / ХИПОКСИЈА / АЕРОБНИ ТРЕНИНГ / АДАПТАЦИЈА / РЕАДАПТАЦИЈА