Банер
Српски
Процена отпорности колена применом компјутерских метода
Штампа
Ел. пошта
петак, 22 мај 2020 14:27
Катарина Адамовић, Арсо Вукићевић, Радун Вуловић, Смиљана Ђоровић, Радивоје Радаковић,
Гордана Јовичић, Ненад Филиповић.
Одељење за спорт, Универзитет у Синсинатију, САД; Машински факултет,
Универзитет у Крагујевцу, Србија; Истраживачко развојни центар за биоинжињеринг -BioIRC, Крагујевац, Србија.

indent Сажетак
Покрети и кретање приликом тениског сервиса изазивају велики механички стрес мишићно-зглобнотетивно-лигаментарног апаратa спортисте. У овом раду интегрисане су различите сазнајне методе у функцији неинвазивне методе за процену отпорности кости и хрскавице колена при сервису максималне јачине. Предложена метода заснована је на креирању биомеханичког модела који би био специфичан за сваког испитаника (индивидуализација података), као и: праћење кинематике зглобова, мерење силе тла, моделовање инверзне динамике, анализа зглоба колена применом методе коначних елемената, а све са циљем процене отпорности колена тенисера на велике акутне деформације и могуће повреде. Циљ је развој оптимизоване компјутерске технологије и креирање прaктичног дијагностичког алата за неинвазивну оцену функције колена при специфичним покретима и кретањима у тенису. Очекивање је, да овакав приступ, у значајној мери, може да обезбеди предикцију и превенцију повреда у тренажном и такмичарском тенису.

 

keywords НЕИНВАЗИВНА ДИЈАГНОСТИКА / ПРЕДИКЦИЈА ПОВРЕДE КОЛЕНА / БИОМЕХАНИЧКИ МОДЕЛ / ИНВЕРЗНА ДИНАМИКА / ТЕНИС