Банер
Српски
Процјена сагласности три различита класификациона система за одређивање ухрањености ученика
Штампа
Ел. пошта
субота, 25 јул 2020 10:50
Александар Пајкић, Раденко Добраш, Душко Лепир.
Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет Бања Лука, Босна и Херцеговина.

indent Сажетак
Циљ овог рада је да се утврди сагласност процјене ухрањености адолесцената користећи класификационе системе Центра за контролу и превенцију болести САД (енг. CDC), Међународне групе за гојазност (енг. IOTF) и Светске здравствне организације (енг. WHO). Неекспериментално посматрање је извршено на узорку од 213 ученика првог разреда гимназије из Бања Луке, Република Српска, Босна и Херцеговина, просјечног узраста од 15.67 година, од којих је 89 (41.8%) мушког а 124 женског пола (58.2%). Сваки од испитаника је категорисан у односу на јединствену скалу, као неухрањен, нормалне тежине, прекомјерне тежине или гојазан, а користећи IOTF, CDC и WHO референтне вриједности. Коенов капа коефицијент (к) коришћен је за процјену сагласности три класификациона система у утврђивању ухрањености. Утврђено је да је преваленца неухрањености највећа према IOTF стандардима код оба пола, док је преваленца прекомјерне тежине највећа према референцама WHO. Разлике између анализирана три система нису велике за категорију гојазних, нарочито код дјевојчица. Код дјечака CDC референце показују нешто већи постотак гојазних у односу на друга два система. Сагласност међу класификационим системима креће се од 0.83 до 0.86 на укупном узорку испитаника за све категорије ухрањености, што се може сматрати поузданим параметром за наредна праћења, упоређивања и прописивање мера.

 

keywords УХРАЊЕНОСТ ОМЛАДИНЕ / ИНДЕКС ТЈЕЛЕСНЕ МАСЕ / КЛАСИФИКАЦИОНИ СИСТЕМИ / БиХ
Последње ажурирано субота, 01 август 2020 17:03