Банер
Српски
Ритмичка гимнастика у Србији – од успеха до стратегије „одрживог развоја“
Штампа
Ел. пошта
четвртак, 09 децембар 2021 13:08
Лидија Московљевић
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Предмет рада је контекст учесничке и такмичарске, до врхунске ритмичке гимнастике, на простору Републике Србије, посматран и анализиран кроз њену академску заснованост. Овакав сазнајни приступ је генерисан потребом да се на једном месту представе изазови одрживог развоја (стручни, организациони, кадровски и академски), за које се верује, да би њихово решење могло да „одблокира“ такмичарску конкурентност и олимпијску перспективу, да додатно афирмише васпитно-образовни и друштвени значај овог атрактивног и корисног спорта, те да се пут развоја ритмичке гимнастике употпуни сазнањима савремене теорије и праксе. Одрживост ритмичке гимнастике у Србији може бити условљена општим поставкама система и њеним вредностима као спорта и телесног кретања за ширу и ужу корисничку групу, особеностима које проистичу из њене учесничко-масовне и тренажно-такмичарске стране, као и академском подршком интердисциплинарног и мултидисциплинарног оквира сазнања, са закључцима у простору значаја садржаја ритмичке гимнастике на појединку и друштво.

 

keywords РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА / ОРГАНИЗАЦИЈА / ОДРЖИВИ РАЗВОЈ / СРБИЈА
Последње ажурирано четвртак, 30 децембар 2021 10:09