Банер
Српски
Роберт Ропрет
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду.
indent Сажетак
Скијање као сезонски спорт има ограничене могућности специфичног тренинга. Зато је пожељно да "суви" тренинзи имају одређен степен сличности подражавања покрета такмичарске технике. Вежбе морају бити у сагласности са параметрима који одређују структуру покрета на скијама. Предмет рада је утврђивање могућности да се тренинг на ролерима уврсти као саставни део "сувог" тренинга. Анализом резултата досадашњих истраживања настојало се утврдити у којој мери се поклапају основни параметри елемената технике слалома на скијама (СЛ) и слалома на ролерима (ИСЛ): положаји и међусобни односи сегмената тела, активност актуелних мишићних група (режим рада, степен активације) и кинематика покрета (трајање појединих фаза заокрета) и др. Резултати претходних истраживања указују на координативну блискост технике промене правца на скијама и на ролерима. Евидентне су поједине разлике у брзини кретања, интензитету испољавања силе, тачкама оптерећења, као и сличности у положајима сегмената тела, ангажованости актуелних мишићних група, интензитету мишићног напрезања и др. Сазнање о сличностима и разликама може унапредити примену ролера у тренингу скијаша. Промене појединих парематара (нагиб терена, брзина кретања) могу значајно допринети позитивном трансферу када је у питању структура покрета у скијању.
Кључне речи ТЕХНИКА СКИЈАЊА / ТРЕНИНГ / РОЛЕРИ / СЛАЛОМ