Банер
Српски
Утицај спољашњих и унутрашњих фактора на висину скока из получучња
Штампа
Ел. пошта
четвртак, 16 јул 2020 08:44
Драган Клисарић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, студент МАС, Србија.

indent Сажетак
Скок из получучња је важно средство – вежба којом се утврђује снага мишићних група кинетичког ланца који доводи до висине скока. Наука и пракса установиле велики број фактора који утичу на висину скока из получучња, од којих су најбитнији издвојени и описани. Циљ рада био је да се опише и објасни утицај спољашњих и унутрашњих фактора на висину скока из получучња. У раду су упоређивани и коментарисани резултати доступних домаћих и страних научних истраживања. Анализом истраживаних извора дошло се до закључака да највећи утицај на висину скока из получучња код спољашњих фактора има начин извођења, док највећи утицај код унутрашњих фактора има раст. Резултати овог рада могу се искористити за побољшање квалитета усмеравања и тестирања способности, као и процеса тренинга ради постизања што бољег успеха у многобројним спортским гранама и њиховим дисциплинама.

 

keywords МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / РАЗЛИКА / РАСТ / ПОЛ