Банер
Српски
Примена fitlight система у спорту
Штампа
Ел. пошта
уторак, 01 децембар 2020 19:46
Борко Катанић, Предраг Илић, Александар Стојменовић, Мања Витасовић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу;
Коњички клуб Горска Теам, Ниш.

indent Сажетак
Циљ ове прегледне студије био је да укаже на примену Фитлајт (Fitlight) система у спорту. За претраживање литературе коришћене су следеће електронске базе података: Google Scholar, PubMed, Medline, Mendeley, у периоду од 2014. до 2020. године. Након процедуре селекције радова у односу на одговарајуће критеријуме, одабране су 22 студије које одговарају потребама овог систематског прегледног истраживања. Прегледом истраживања, у којима је коришћен Фитлајт (Fitlight) систем у спорту, уочен је прилично хетероген избор тема. Остварени резултати разврстани су према спортовима у којима су истраживања вршена. Сумирањем досадашњих резултата стиче се увид у вишеструку примену Фитлајт система у спорту и то као тренажно и мерно средство. Могуће га је користити и у индивидуалним и тимским спортовима. Њиме се могу испитивати сензорно-когнитивне и различите моторичке способности: брзина реакције, брзина појединачног покрета, брзина трчања, агилност. На основу свих приказаних информација, указано је на могућност вишеструке примене Фитлајт система у спорту.

 

keywords ФИТЛАЈТ ТРЕНЕР / ФИТЛАЈТ / СПОРТ / БАЗЕ ПОДАТАКА