Банер
Српски
Ставови ученика основне школе према физичком васпитању: узрасне и полне специфичности
Штампа
Ел. пошта
среда, 17 март 2021 15:00
Душко Лепир, Александар Пајкић, Жељко Секулић.
Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина.

indent Сажетак
Примарни циљ овога рада је био да се испитају ставови ученика основних школа према различитим аспектима физичког васпитања, са посебним освртом на специфичности узрасних и полних категорија. Такође, испитан је и емоционални однос према физичком васпитању кроз његово рангирање на листи најомиљенијих предмета. Узорак је чинило 6.627 ученика (дјечаци 3.341 - 50.4%; дјевојчице 3.286 - 49.6%) основних школа на подручју града Бања Луке (Република Српска, Босна и Херцеговина), од чега 2.201 ученик/ца разредне наставе, те 4.426 ученика/ца предметне наставе. Примјеном t – тестова утврђено је да ученици разредне у односу на ученике предметне наставе исказују статистички значајно више вриједности за генерални став према физичком васпитању. Свеобухватним приступом анализе 15 засебних ставки увидјело се да први исказују значајно више вриједности за већину ставки. Дјевојчице и дјечаци се не разликују по питању генералног става према физичком васпитању. Млађи школски узраст је боље рангирао физичко васпитања у односу на друге наставне предмете, док су дјевојчице обе узрасне категорије нешто лошије рангирале физичко васпитање у односу на дјечаке. Бољи ставови и рангирање од стране ученика разредне наставе указују на приоритетност ове животне фазе за физичко васпитање, те потребу за подизањем квалитета у раду са овим узрастом. Опадање вриједности код старијег узраста захтјева проактивније дјеловања наставника са нагласком на имплементацију интересантних садржаја. Непостојање разлика између ставова дјевојчица и дјечака позива на одрицање од традиционалне претпоставке да искључиво дјечаци имају благонаклон став према физичком васпитању. То подразумијева већу подршку дјевојчицама, те снажније укључивање у све организационе форме физичког васпитања (спортске секције, школска такмичења).

 

keywords ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / ПОЛ / АФЕКТИВНЕ И КОГНИТИВНЕ ДИМЕНЗИЈЕ / НАСТАВНИЦИ
Последње ажурирано субота, 24 април 2021 09:18