Банер
Српски
Упоређивање стања анксиозности и превладавања стреса спринтера и тркача на средње и дуге дистанце
Штампа
Ел. пошта
субота, 09 октобар 2021 11:21
Ана В. Весковић, Марија В.Чолић, Ненад Јанковић, Марија Регодић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија;
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, студент ОАС, Србија.

indent Сажетак
Анксиозност изазвана такмчарским стресорима и превладавање такмичарског стреса представљају значајне факторе који су у основи успешног извођења спортиста. Први циљ овог истраживања био је да се утврди интензитет и могуће разлике у стању анксиозности (телесне и когнитивне), самопоуздања, у учесталости примене стратегија и димензија превладавања стреса између спринтера и тркача на средње и дуге дистанце. Други циљ био је да се утврди које димензије суочавања тркачи најчешће користе. Трећи циљ био је да се испита да ли постоји повезаност између димензија анксиозности и димензија превладавања. Узорак је чинило 52 тркача, 44.2% спринтера и 55.8% тркача на средње и дуге дистанце, (Mгод = 24.25; Mсп.стаж.= 9.78) који су попунили SCAI-2 и CICS упитник. Спринтери, у поређењу са тркачима на средње и дуге дистанце, имају више скорове на телесној и когнитивној анксиозности, а ниже на самопоуздању. У целини, тркачи најчешће примењују превладавање усмерено на задатак. Нема значајних разлика у димензијама и стратегијама превладавања између ове две категорије тркача, осим на менталној дистракцији, при чему тркачи на средње и дуге дистанце чешће примењују ову стратегију. Превладавање усмерено на задатак је позитивно повезано са самопоуздањем, а негативно са когнитивном анксиозношћу. Превладавање усмерено на ослобађање од тензије је позитивно повезано са телесном и когнитивном анксиозношћу, а негативно са самопоуздањем. Формулисане су препоруке за праксу, као и могући правци будућих истраживања.

 

keywords СТАЊЕ АНКСИОЗНОСТИ / СТРАТЕГИЈА ПРЕВЛАДАВАЊА / ДИМЕНЗИЈЕ ПРЕВЛАДАВАЊА / СПРИНТЕРИ / ТРКАЧИ НА СРЕДЊЕ И ДУГЕ СТАЗЕ