Банер
Српски
Прелиминарно истраживање сујеверног понашања у оријентирингу
Штампа
Ел. пошта
петак, 21 јануар 2022 17:56
Љубица Бачанац и Ирина В. Јухас.
Факултет за спортски менаџмент, Универзитет Доња Горица (УДГ), Подгорица, Црна Гора;
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Коришћење сујеверних понашања проистиче из потребе спортиста да смање такмичарски притисак и неизвесност исхода. Такво понашање им пружа илузију контроле над бројним спољним факторима (факторима среће) који могу утицати на њихов такмичарски резултат. Циљ ове студије је утврђивање присуства сујеверног понашања, његове повезаности са узрастом, полом, искуством и самопоуздањем такмичара, као и о подесности скале Блек и Фредерика (1998) за примену на нашим спортистима. Из оригиналног Упитника сујеверних ритуала који су развили Блек и Фредерик (1998), након превода на српски језик, избачена су четири ајтема, а додато питање о поузданости у сопствене оријентиринг вештине, испитаницима пружа могућност да наведу лична сујеверна понашања која у упитнику нису поменута. Упитник је попунило 78 оријентираца (45 мушкараца, 33 жене), узраста од 10-70 година, просечног такмичарског искуства од 15.2 године. На основу добијених резултата истраживања, утврђено је да од 10 до 68% српских оријентираца користи 15 од укупно 41 сујеверна ритуала, да је просечан број наведених ритуала по испитанику био мали (М/СД=5.38+/- 3.46), да је оцена њихове ефикасност на скали од 0-5 била ниска (2.88 +/-1.31), да шест ритуала нико није користио, а да је наведен знатан број ритуала специфичних за оријентиринг којих нема у примењеном упитнику. Постоји значајна позитивна корелација између броја коришћења сујеверних ритуала и женског пола (р=.25), а негативна са старошћу, такмичарским искуством и самопоуздањем у оријентиринг вештине (р=-.40; -.38; -.39 респективно). Чињеница да српски оријентирци практикују релативно мали број сујеверног понашања наведеног у примењеном упитнику, те да истовремено наводе друге сујеверне ритуале које најчешће сматрају неопходним рутинама престартне припреме, упућује на неопходност конструисања новог упитника сујеверног понашања, специфичног за оријентиринг и нашу спортску културу.

 

keywords РИТУАЛИ / УЗРАСТ / ПОЛ / ТАКМИЧАРСКО ИСКУСТВО / САМОПОУЗДАЊЕ / ОРИЈЕНТИРИНГ
Последње ажурирано уторак, 01 март 2022 11:45