Банер
Српски
Како родитељи опажају физичку активност и психолошку добробит деце током мера изолације изазваних пандемијом ковид-19 у Србији
Штампа
Ел. пошта
петак, 28 јануар 2022 11:52
Ана Орлић, Ана Весковић, Јована Адамовић, Ивана Милановић, Марија Чолић.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија;
Предшколска установа „Трешњица“ Београд, Србија.

indent Сажетак
Истраживања су сагласна да је физичка активност (ФА) важна за психолошку добробит деце. Мере изолације услед пандемије КОВИД-19 у великој мери су онемогућиле бављење организованим и неорганизованим ФА. Циљ истраживања био је да се испита како родитељи опажају ФА деце и њихова сопствена понашања у вези са ФА током првог месеца мера изолације у Србији, у односу на уобичајене околности, да се истражи веза између родитељског вредновања ФА, њиховог учествовања у ФА и опаженог степена ФА деце током изолације и да се испита однос између нивоа ФА деце и промена у психолошкој добробити у дневним навикама. Узорак је обухватио 127 родитеља предшколске и школске деце. Упитником конструисаним за потребе истраживања бележили смо социо-демографске информације, родитељске процене ФА деце, вредновање ФА пре и током мера изолације и перцепцију промена у психолошкој добрoбити и навикама деце током изолације. Резултати су показали да је ФА деце током првог месеца изолације опала, нарочито њени организовани облици, што указује да програми ФА на даљину нису успели да замене регуларне часове физичког васпитања и спортске тренинге. Додатно, родитељи мање вреднују организоване облике ФА на даљину у односу на регуларне. Потврдили смо да постоји веза између родитељског вредновања ФА и ФА деце и указали да овај однос зависи од специфичних аспеката ФА које родитељи вреднују. Родитељи су опазили умерене промене у психолошкој добробити и навикама деце током мера изолације. Учесталост ФА је била повезана са променама у пажњи, расположењима и употребом телевизије и рачунара. Студија нуди неколико практичних препорука у вези са ФА деце у рестриктивним околностима.

 

keywords ИЗОЛАЦИЈА/ ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ / ДЕЦА / ПСИХОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ / РОДИТЕЉСКА ПРОЦЕНА / COVID 19
Последње ажурирано уторак, 01 март 2022 11:49