Банер
Српски
Анализа и тренд резултата тркача из србије на београдском маратону у периоду 2007–2019. године
Штампа
Ел. пошта
уторак, 08 март 2022 16:35
Станимир Стојиљковић, Милан Матић, Иван Ћук, Љубица Папић.
ФСФВ, Универзитет у Београду; ФСФВ, Универзитет у Београду - студент ДАС;
Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Унверзитет Сингидунум, Србија.

indent Сажетак
Београдски маратон се одржава од 1988. године и има најдужу традицију у региону Западног Балкана. Тренд броја учесника Београдског маратона показује значајан пораст у периоду 2007-2019. Са порастом броја учесника у свету, примећен је и тренд опадања резултата на маратонским тркама. Циљ овог рада је да утврди трендове резултата учесника из Србије на Београдском маратону у периоду 2007-2019. године. Генерална сазнајна претпоставка је да са порастом броја учесника, долази до опадања просечних резултата на трци. Резултати на званичном сајту Београдског маратона, коришћени су као извор података за ово неекспериментално истраживање. Анализирани су сви резултати маратонаца из Србије (n=3554) у периоду 2007-2019. године. Линеарна регресиона анализа коришћена је за процену тренда резултата свих мушкараца из Србије, њихову дистрибуцију по узрасту од по 10 година, као и 10 првопласираних укупно и у свакој од група. Линеарни тренд модел на узорку свих маратонаца из Србије показује да резултати током година постају значајно лошији, за 2:14 минута годишње. Тренд значајног опадања резултата, у распону од 1:52 до 3:02 минута годишње, запажа се и у свим старосним групама до 50 година. Линеарни тренд модели добијени на подузорцима десет првопласираних мушкараца, у свакој од анализираниих узрасних група, не прелазе ниво статистичке значајности, сем у оној 50–60 година старости, у којој постоји значајан тренд побољшања резултата, за 2:10 минута годишње. Резултати такмичара из Србије на Београдском маратону, у посматраном периоду опадају, уз истовремени пораст броја учесника овог догађаја. Може се претпоставити да просечни резултати опадају јер маратон у све већем броју трче рекреативци, док се број категорисаниих спортиста тркача не повећава значајно, што у неку руку одсликава и конзервативност и непромељивост унутар атлетских дисциплина трчања дугог и маратонског трајања.

 

keywords ТРЧАЊЕ / СТАРОСНЕ КАТЕГОРИЈЕ / РЕГРЕСИОНИ МОДЕЛИ
Последње ажурирано четвртак, 17 март 2022 11:47