Банер
Српски
Спортске активности у функцији превенције агресивног понашања ученика
Штампа
Ел. пошта
петак, 22 септембар 2023 09:33
Милош Мисојчић, Бранка Савовић, Сандра Раденовић, Милош Марковић.
ФСФВ, Универзитет у Београду, студент МАС; ФСФВ, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
За ученике основношколског узраста карактеристично је испољавање пасивне, вербалне и индиректне агресивности кроз понашање које може бити активно и пасивно агресивно понашање. Присутни су и крађа и лагање, као облици скривеног облика агресивности. Учесталост агресивног понашања до периода адолесценције најчешће опада. Досадашња истраживања указују на то, да су ситуације у којима се агресивно понашање и даље јавља, мање учестало код ученика који се баве спортским активностима. Мада постоје и другачија схватања, сматра се да редовно учешће у спорту, посебно у његовим „агресивним видовима“, омогућава пражњење негативне енергије на социјално прихватљив начин, тако да особа која се бави оваквим спортом касније бива мање агресивна у другим, ванспортским ситуацијама у свакодневном животу. Увођење спортова у школе, као што су џудо и карате, дало је позитивне резултате у смањењу агресивног понашања ученика, јер вежбање укључује и учење етичких принципа, попут уважавања противника и фер-плеја, поштовања властитог тела и тела противника, забрана опасних техника и очување здравља и добробити свих вежбача као врхунских вредности. Рад указује на значај увођења оваквих програма у основне школе у свету и код нас.

 

keywords АГРЕСИВНОСТ / УЧЕНИЦИ / ОСНОВНОШКОЛСКИ И СРЕДЊОШКОЛСКИ УЗРАСТ / СПОРТ / ПРЕВЕНЦИЈА
Последње ажурирано уторак, 26 септембар 2023 13:06