Банер
Српски
Физичко вежбање као методско средство у настави физичког васпитања и утицај на „школску климу“ – систематско прегледно истраживање –
Штампа
Ел. пошта
понедељак, 25 септембар 2023 13:07
Ксенија Бубњевић, Владимир Милетић, Жељко Рајковић.
Факултет за спорт и психологију, Нови Сад, Србија; Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија.

indent Сажетак
Школа је место у коме деца проводе доста сати у току дана. Стога, веома је важно развијати позитивну перцепцију „школске климе“ како код наставника, тако и код ученика. Сматра се да многи фактори могу имати утицаја на продуктивност у раду ученика, међутим, у досадашњим истраживањима најмање се помиње утицај организованог физичког вежбања. Такође, сматра се да свакодневна физичка активност има позитивног утицаја на раст и развој, али и на мотивацију ученика. Према томе циљ овог прегледног рада био је да утврди повезаност физичког вежбања и перцепције ученика на поимање „школске климе“. Систематским прегледом извршена је идентификација рандомизованих студија на основу дефинисаних кључних речи (“School climate” and “Physical education”) и и претражене су три базе података: “PubMеd”, “Mlibrary” i “Scindeks”. Од укупно 126 научних студија, на основу постављених критеријума за одабир, идентификовано је укупно 5 радова који су ушли у анализу овог прегледног рада. Приликом прегледа доступне литературе дошло се до закључка да је веома мали број аутора вршио анализу утицаја физичког вежбања на перцепцију ученика о „школској клими“. Такође, аутори идентификованих студија указују на значај информисања ученика о позитивном утицају свакодневне физичке активности, као и на значај организованог времена током школског одмора.

 

keywords УЧЕНИЦИ / НАСТАВНИЦИ / ШКОЛСКИ ОДМОР / МОТИВАЦИЈА / ПЕРЦЕПЦИЈА