Банер
Српски
Александар Јанковић
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Циљ истраживања је утврђивање испољене разлике у успешним нападима који су завршени ударцем на гол, посматрајући их од тренутка почетка напада и у зависности од дела терена где су започети, на XVI и XVII Светском првенству. Узорак је репрезентативан, тако да су истраживањем обухваћене најуспешније репрезентације (по четири првопласиране) на XVI и XVII СП у фудбалу. Свака од тих репрезентација одиграла је по 7 утакмица. Овим истраживањем је још једном потврђена чињеница да је место са ког је започет напад један од најважнијих предуслова за успешност напада. Пресинг игра која је скоро подједнако примењивана на оба анализирана СП, током еволуције фудбалске игре, поприма обазривију примену.
Кључне речи ФУДБАЛ / ТАКТИКА НАПАДА / СРЕДСТВА ОДБРАНЕ /ПРЕСИНГ ИГРА