Банер
Српски
Милева Радовић, Љубица Бачанац, Ана Весковић
Републички завод за спорт, Београд.
indent Сажетак
Познато је да је породица најважнији фактор у процесу социјализације младих усмерене на припрему за успешно интегрисање у друштво. Међу осталим факторима социјализацији, спорт се издваја као најмоћнији агенс, а његови васпитни потенцијали и утицаји су углавном позитивни и усклађени са основним вредносним нормама друштва. Савремена породица је одавно уочила васпитне потенцијале спорта и зато га користи као моћно средство за промоцију својих васпитних циљева. Наше истраживање изведено је на узорку од 413 младих селекционисаних спортиста Србије учесника спортског кампа "Караташ 2004-, са намером да потпуније расветлимо утицај родитеља на спортску активност деце. Имајући у виду резултате досадашњих истраживања, претпоставили смо да је утицај породице на формирање потребе за бављењем спортом, на природу и степен ангажовања, оријентацију на постигнуће у спорту, кључан. Добијени резултати показују да је резиденцијални статус ове популације у целини повољан, а највећи број младих спортиста Србије живи у градским срединама (85.7% у граду; 13.3% у селу), у потпуним породицама (95.0%) са родитељима који имају више и високо образовање (54.5% очева и 53.1% мајки) Детаљнија анализа открива да је однос родитеља према спорту позитивнији што је њихов економски статус повољнији, а образовни ниво виши. Око 96.6% анкетираних спортиста изјављује да родитељи подржавају њихово бављење спортом, да их подстичу и охрабрују и да им упоредо са економском пружају снажну психолошку подршку. Подаци говоре да међу родитељима са повољним социоекономским статусом нема оних који изражавају одбојност или равнодушност према спортској активности своје деце. Проценат равнодушних и негативно оријентисаних родитеља према спортској активности своје деце готово је занемарљив (5.1% мајки и 4.3% очева).
Кључне речи ПОРОДИЦА / УЛОГА РОДИТЕЉА / СПОРТСКА АКТИВНОСТ / МЛАДИ