Банер
Српски
Слађана Мијатовић
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Музеј физичке културе је институција у којој се чувају, проучавају и излажу (хронолошки или тематски) збирке предмета из области физичке културе, односно свих њених сегмената. Настао је из Музејске збирке, коју је основао при Државном институту за фискултуру (ДИФ) 1948. године доц. Боривоје Бора Јовановић. Почетком 1967. године основана је Комисија за историју, архив и музеј физичке културе Србије, чији је најважнији задатак био рад на прикупљању материјала за Енциклопедију физичке културе. Међутим у каснијем периоду, Комисија је пружала значајну помоћ у прикупљању историјске грађе из прошлости физичке културе Србије. Кроз читав овај период очигледан је огроман значај и допринос Музеја физичке културе у прикупљању, систематизовању, чувању и презентацији историјске грађе. Стављање на располагање свих фондова Музеја бројним истраживачима и научним радницима био је немерљив и непроцењив допринос Музеја развоју научне мисли у области историје физичке културе. Због свих наведених резултата рада Музеја физичке културе, као и његовог значаја за чување драгоцених експоната прошлости, њихове презентације и коришћења у научном раду, у наредном периоду мора му се поклањати још већа брига и пажња.
Кључне речи МУЗЕЈ / ФИЗИЧКА КУЛТУРА / ИСТОРИЈСКА ГРАЂА