Банер
Српски
Миломир Тривун
Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет физичке културе, Пале, Република Српска - БиХ.
indent Сажетак
Циљ рада је био да се утврди врста и примјена навигационих уређаја приликом активности у природи. Током реализације коришћен је навигатор Garmin (eTrex). Урађено је мјерење дионица једнодневног излета, оријентационог такмичења и ски стазе. Основни параметри који су измјерени су: надморска висина, висинска разлика, дужина стазе и укупно вријеме које је било потребно да се одређена релација пређе пјешке. Једнодневни излет обухватио је кретање од дома у Стамбулчића до Новакове пећине на Романији. Оријентационо такмичење је креирана дионица код Стамбулчића, а ски стаза је локација код истоименог хотела гдје су просторије дома Факултета физичке културе. Све стазе се налазе у планинском амбијенту и могу послужити осим планинарима, извиђачима, рекреативцима, спортистима (у припремном периоду) и студентима током извођења наставе при активности у природи.
Кључне речи НАВИГАТОРИ / АКТИВНОСТИ / ПРИРОДА / АЗИМУТ