Банер
Српски
Анте Перица, Славко Трнинић, Игор Јеласка
КК "ECE Bulls" Капфенберг, Аустрија; Свеучилиште у Сплиту, Кинезиолошки факултет, Сплит, Хрватска.
indent Сажетак
У овом раду ток кошаркашке утакмице је посматран као засебан и целовит систем састављен од следа карактеристичних ситуација у игри дефинисаних као стања игре. Идентификацијом и праћењем различитих стања игре могуће је прецизније објаснити ток игре. У складу с тиме, утемељен је формални математички модел система "кошаркашка утакмица" с аспекта кинематичког описа. Притом модел омогућава распознавање два базична стања система која су у раду дефинисана као позиција и транзиција. С обзиром на чињеницу да је основно својство стања система тежња задржавања равнотеже, на темељу искуства из кошаркашке праксе и кошаркашких законитости, изложен је и проширен постојећи систем принципа и правила за одржавање равнотеже. Даље је утврђено распознавање већег броја стања у позиционој и транзиционој игри. На темељу система процене стања у кошаркашкој утакмици, биће могуће емпиријским поступцима израчунати прелазне вероватноће међу стањима. Анализа стања и подстања у транзицији и позицији напада и одбране ће омогућити тренерима експертима разумевање структуре тока игре, а тиме и претпоставку за успешну припрему и вођење утакмице. То ће се експлицитно одразити на унапређивање директног извидничког извештаја тимских тенденција у транзицији и позицији напада и одбране, имплицитно на извиднички извештај индивидуалних тенденција и евалуација играча и тимова. Научни допринос се налази у обликовању новог методолошког приступа у спортској науци који обухвата формалне математичке моделе, те је претпоставка за истраживања која обухватају примену дискретних случајних процеса, Марковљевих ланаца на систем кошаркашке игре. Разрађена парадигма система анализе стања у кошаркашкој утакмици се уз одређене модификације може применити и на остале тимске спортске игре.
Кључне речи КОШАРКА / СТАЊЕ ИГРЕ / ТОК ИГРЕ / ПОЗИЦИЈА-ТРАНЗИЦИЈА / РАВНОТЕЖА ИГРЕ