Банер
Српски
Роберт Ропрет, Драгана Јаначковић-Ћупић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија; ЈП Скијалишта Србије.
indent Сажетак
Безбедност у скијању и сноуборду се може посматрати са три аспекта одговорности: држава која прописује законе (надлежна министарства), власници или организатори пружања услуга у скијању (ски центри, ски сервиси, ски школе, клубови) и сами скијаши и сноубордери. Предмет рада је анализа садржаја нормативних аката у Републици Србији која се односе на безбедност на скијалиштима. Утврђено је да постоји више законских докумената и правилника издатих од стране надлежних министарстава и да је област безбедности у значајној мери регулисана. Недостаци су у непотпуној примени постојећих прописа и недостатку подзаконских докумената. Није регулисана област изнајмљивања опреме у ски сервисима упркос великом броју повреда због коришћења неадекватне опреме. Систем евидентирања и анализе повреда није уређен у оквиру јединственог система, а постојећа евиденција повреда не обухвата податке значајне за анализу узрока повреда. Активности у циљу развоја стратегије безбедности се могу реализовати кроз мере: јавне политике, технологије и образовања.
keywords НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА / ПРЕВЕНЦИЈА / СТРАТЕГИЈА / БЕЗБЕДНОСТ / ОБРАЗОВАЊЕ