Банер
Српски
Владан Вукашиновић, Слађана Мијатовић, Соња Коцић.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, Србија.
indent Сажетак
У раду су приказани резултати истраживања чији је циљ био да се да се пронађу, систематизују и критички сагледају подаци о патриотској улози соколске организације и њених припадника, имајући у виду рефлексе укупних друштвено-историјских збивања у периоду од настанка соколства до завршетка Другог светског рата. Друштвене, економске, културне, а пре свега, политичке прилике, битно су утицале на карактер деловања соколске организације. У бурној прошлости Соко је делио судбину своје државе и свог народа, због тога је ова теловежбена организација временом прерасла у соколски покрет. Соко је, поред телесног вежбања, стремио високим циљевима: моралном и културном препороду, националној слободи, заједништву народа. Просвећивањем соколског чланства, развијана је снажна и свестрана личност, са осећајем националне припадности, слободе, социјалне једнакости. Демократичност сокола, патриотизам, човекољубље, веровање у идеале, допринели су угледу сокола у становништву, што је значајно утицало на остварење једног од главних циљева соколског покрета - стварање заједничке државе и достизање виших домета на војном, привредном и друштвено-културном плану. Резултати истраживања указују да је током Првог светског рата Соко подржавао уједињавање народа у јединствену државу. Због тога су соколи у "велеиздајничким" судским процесима осуђивани на робију, прогон и интернацију, стрељани и вешани. Дух патриотизма и јак национални и општејугословенски осећај пратио је соколе и касније, у бескoмпромисној борби са сепаратистичким и профашистичким снагама приликом све чешћих појава удара на интегритет државе. У првим данима окупације соколство је представљало кохезиони и мобилишући фактор у становништву. Почетком 1940. Соко је имао око 350.000 чланова, што је сматрано "другим ешалоном" одбране Краљевине Југославије.
keywords СОКОЛСКА ИДЕОЛОГИЈА / РОДОЉУБЉЕ СОКОЛА / ИНТЕГРИТЕТ ДРЖАВЕ / СОКОЛСКИ КРЕДО