Банер
Српски
Јошко Синдик.
Институт за антрополошка истраживања Загреб, Хрватска.
indent Сажетак
Циљ истраживања био је поређење психолошких вештина важних за постизање спортских постигнућа у два узорка: спортских тренера у различитим врстама спортова (полазника семинара за тренере на Хрватској олимпијској академији) и стонотенисера рекреативаца (који играју у Удружењу стонотенисера рекреативаца СОКАЗ у Загребу). Кориштена је прилагођена холандска верзија Инвентара психолошких спортских вештина за младе (PSIS–Youth). Повезаности између различитих психолошких вештина израчунате су посебно за сваки узорак, а потом су психолошке вештине доведене у везу и с низом социо-демографских варијабли, као и варијабле повезане и са спортским искуствима. Разлике у основним психолошким вештинама су анализиране у односу на различите независне варијабле. Интеркорелационе матрице показују сличне трендове и за спортске тренере и стонотенисере рекреативце. Степен образовања, узраст, ранг такмичења, позиција на ранг-листи, те такмичарско искуство, у ниским су корелацијама с психолошким вештинама код стонотенисера. Од свих испитиваних психолошких вештина, мотивација се показала најважнијом психолошком вештином у смислу разликовања стонотенисера и спортских тренера у већини независних варијабли. С друге стране, у правилу су се показали мотивисанијим тренери који су завршили своју спортску каријеру својевољно или због мањка даљих амбиција, у односу на оне који су морали завршити каријеру изненада или без своје воље.
keywords МОТИВАЦИЈА / ПСИХОЛОШКА ПРИПРЕМЉЕНОСТ / СПОРТСКО ИСКУСТВО