Банер
Српски
Роберт Ропрет.
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања.
indent Сажетак
Предмет рада је област повређивања у алпском и сноуборд скијању, а циљ дефинисање карактеристика повреда и фактора ризика као основа за формирање мера превенције. Прегледом досадашњих радова, анализиране су врсте повреда и фактори ризика повређивања. Последњих тридесет година број повреда се генерално смањио за 50-70%. У типу повреда су забележене промене, као и да се број појединих повреда повећао. Утврђено је да постоји међусобна разлика у броју и структури повреда скијаша и сноубордера. Повреде се могу класификовати тополошки или према факторима ризика. Фактори ризика могу бити вишеструки: карактеристике опреме, карактеристике стазе и снежне подлоге, заштитна опрема, узраст, пол, физичка кондиција, ризична понашања, доба дана, дисциплине у скијању, климатски фактори, окружење других скијаша и др. Анализом наведених фактора закључено је да постоје три "субјекта" у примени мера безбедности: држава која прописује законе (надлежна министарства), власници или организатори пружања услуга у скијању (ски центри, ски сервиси, ски школе, клубови) и сами скијаши и сноубордери.
keywords ФАКТОРИ РИЗИКА / ЗАШТИТНА ОПРЕМА / БЕЗБЕДНОСТ / ОДГОВОРНОСТ