Банер
Српски
Дугорочни развој одбојкаша кроз поредак учења системa игре
Штампа
Ел. пошта
понедељак, 20 јул 2020 12:36
Горан Нешић, Никола Мајсторовић, Александар Вићентијевић, Зоран Савић, Зоран Братуша.
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија;
Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини, Лепосавић, Србија.

indent Сажетак
Предмет овог рада су тренажни подстицаји од значаја за овладавање тактичким обучавањем млађих категорија одбојкаша. У пракси, тренери од система 6:0 (почетни систем у надигравању најмлађих), врло брзо прелазе на учење система 5:1 (такмичарског - сениорског), што код почетника доводи до ограничења у испољавању тaктичке и стратешке умешности, али и ефикасности елемената одбојкашке технике на такмичењу. Циљ овог рада је да се прикаже усмерена, дакле хронолошком и спортском стажу, распоређена методика учења система у одбојци. Поредак у обучавању, поштовање хронолошког, моторичког и спортског узраста, правовремена специјализација и оријентација ка принципима моторног учења, препознати су као чиниоци који воде ка очекиваном успеху, у индивидуалној каријери спортисте, а методику тренинга чине ефикасном и пожељном у пракси.

 

keywords ОДБОЈКА / ДУГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ / СИСТЕМИ ИГРЕ / РАНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА / СРБИЈА