Банер
Српски
Николаос Оксизоглоу, Димитриос Халзиманоуил, Атханасос Ризос
Аристотелов универзитет, Факултет физичког васпитања и спорта, Солун.
indent Сажетак
Рукомет је колективни и динамичан спорт са високим фактором ризика и фреквенцијом повређивања. Циљ овог рада је, пре свега, регистровање повреда доњих екстремитета, колена и скочног зглоба, као и мере превенције повреда код рукометаша. Узорак испитаника се састојао од 216 играча, из 18 екипа, који су се такмичили у лигама А1, А2 и Б, као и локалном рангу такмичења у грчком првенству. Сваки спортиста је имао за задатак да попуни упитник чија питања су се односила на повреде које су му се десиле током протеклих 24 месеца. Резултати су показали високу фреквентност повређивања (42,6%). Повреде колена (27,20%) и скочног зглоба (20,70%) су биле најфреквентније. Већином су повреде изазване сударима са противничким играчима (46,7%). Може се закључити да рукомет спада у спортове са високим степеном ризика, када се узме у обзир фреквенција повређивања. Мере превенције треба да подразумевају: превентивне лекарске прегледе, употребу заштитних средстава за скочни зглоб и колено, употребу специфичних патика за рукомет, одговарајуће образовање играча, строгу примену правила игре од стране судија, честе семинаре за судије, примену специфичног програма тренинга, примену вежби истезања – стречинга на крају тренинга.
Кључне речи ПОВРЕДА / ДОЊИ ЕКСТРЕМИТЕТИ / СКОЧНИ ЗГЛОБ / КОЛЕНО / ПРЕВЕНЦИЈА / РУКОМЕТАШ